Shpërndaje

Shërbimet e Mbikëqyrjes Profesionale Inxhinierike

Shërbimet e Mbikëqyrjes Profesionale Inxhinierike

Shërbimet e Mbikëqyrjes Profesionale Inxhinierike

Kompania enggroup sh.p.k. me stafin e saj të të gjitha lëmive, si Arkitektë, Inxhinierë të ndërtimtarisë Konstruktive, Inxhinierë të Hidroteknikes, Inxhinierë të Makinerisë, Inxhinierë të Elektroteknikes, Inxhinierë të Teknologjisë Informative dhe Inxhinierë të specializuar në Auditim dhe Projektim në të cilat aplikohen masat e Energjise Eficiente i kryen Mbikëqyrjet profesionale Inxhinierike me profesionalizëm dhe përkushtim sipas kërkesave të konsumatorit për të gjitha llojet e projekteve si ato të ndertimit të lartë dhe projektet e ndërtimtarise së ulët apo infrastrukturës.

Enggroup kryen të gjitha llojet e Mbikëqyrjeve profesionale të ndërtimeve dhe renovimeve të objekteve të ndryshme ndërtimore siç janë: Objektet Arsimore, Objektet Afariste, Objektet Shëndetesore, Objektet Sportive, Kulturore dhe Rekreative si dhe ato të Infrastrukturës, projekte Urbanistike, Projekte te Koogjenerimeve të ngrohjeve qendrore etj.

Share post:

0