Shpërndaje

Për Ne

Për Ne

01

Kush jemi NE?

Për ne në Enggroup, nevojat dhe dëshirat e klientëve tanë janë parësore, dhe kërkimi ynë i pamëshirshëm i preciziteti për të arritur kënaqësinë e tyre është i palëkundur. Ne sfidojmë standardin ekzistues, duke krijuar modele të reja që përfitojnë nga disponibilitetet e fundit teknologjike, duke mbetur besnik ndaj përgjegjësisë sonë ekologjike për mjedisin dhe komunitetet përreth.

Fusha e ekspertizës e Enggroup  shtrihet përtej projekteve të banimit duke përfshirë:  Objektet Arsimore, Objektet Shëndetesore, Objektet Sportive, Kulturore dhe Rekreative si dhe ato të Infrastruktures, projekte Urbanistike, Studime fizibiliteti dhe Projekte të Koogjenerimeve të ngrohjeve qendrore etj.

Si një praktikë projektimi / ndërtimi dhe mbikeqyrja profesionale që ne ofrojmë si një paketë shërbimi gjithëpërfshirës minimizon kaosin që mund të shoqërohet me nënkontraktorë, pasi komunikimi rreth të gjitha këtyre shërbimeve zhvillohet nën një çati.

Qëllimi i kompanisë sonë është të sigurojë nivelin më të lartë të shërbimit të personalizuar në mënyrë që procesi i projektimit dhe ndërtimit të jetë një kënaqësi pasi të shihni produktin përfundimtar.

Faqet në vijim ilustrojnë se si strategjia evoluese e Enggroup-it, ekspertizat e të punësuarve dhe vlerat e trashëguara janë bashkuar që të krijojnë një mjedis më të sigurtë dhe të shëndoshë, komunitet të bashkuar e të qëndrueshëm dhe një ambient më të mirë për të gjithë.

02

Ekspertiza jonë

%

Sherbimet e Projektimit dhe Mbikeqyrjes Profesionale Inxhinjerike

%

Ndertimi

%

Prodhimi

03

Falënderimet

Falënderojmë të gjithë bashkëpunëtorët, partnerët dhe të gjithë të tjerët të cilët kanë ndihmuar në ngritjen dhe rritjen e kompanisë prej themelimit e deri më sot, duke dhënë kontributin e tyre fizik, mendor dhe material për të mirën e kësaj kompanie dhe shpresojmë se ky bashkëpunim do të vazhdoj edhe në të ardhmen.

04

Përshtypjet nga klientet tanë

0