Shpërndaje

Prodhimi

Prodhimi

 

Prodhimi

Në mënyrë që të jemi më afër klientëvë tonë si dhe të vazhdojmë në mënyrë të vazhdueshme të përmbushim kërkesat e tyre, ne tani ofrojmë shërbim shtesë në treg.

Më 2013, kemi filluar me linjen e prodhimit të dyerve, dritareve dhe fasadave strukturale e gjysem strukturale nga Alumini e Plastika.  Prodhimi i dyerve dhe dritareve bëhët me anë të një teknologjie të avancuar dhe moderne, e cila ka një kapacitet të prodhimit rreth 6,000 m2  në baza vjetore. Vlen të theksohet që lënda e parë që përdorët është e cilësisë së lartë dhe përmbush standardet evropiane.

Duke u bazuar në kapacitet e teknologjisë sonë për prodhim të të gjitha dimensioneve të dyerve dhe dritareve nga Alumini dhe PVC, ne jemi gjithpërfshirës në grupet e tregut dhe nuk bëjmë ndasi të klientelës sipas madhësisë së tyre.

Kualititeti, garancioni i dhënë për dyert dhe dritaret e  prodhuara si dhe teknologjia e avancuar na mundëson ofrimin e këtyre produkteve edhe përtej kufijve të Kosovës.

Share post:

0