Shpërndaje

Ndërtimi

Ndërtimi

Ndërtimi

Arkitektët dhe inxhinjeret  tanë sigurohen që ata të punojnë ngushtë së bashku me menaxherët e ndertimit gjatë gjithë kohëzgjatjes së ndërtimit, për të siguruar që të gjitha punimet përputhen me rregulloret e sigurisë së ndërtesave, dhe me specifikimet tuaja, për të garantuar që, në cilësitë më të larta, projekti juaj i parashikuar është realizuar.

Ekipi i Ndërtimit te Enggroup  është një përzierje e ndërtuesve të aftë, muratorëve, dekoruesve dhe mjeshterve të lemive të ndryshme. Secili nga anëtarët  udheheqes të ekipave tëndertimit tonë ka më shumë se dhjetë vjet përvojë.

Ekspertiza e tyre duke filluar nga rikonfigurimet dhe gërmimet kryesore strukturore, deri tek puna me ndërtesat me struktura të komplikuara, ku gjithashtu përfshijnë ekspertizë të çertifikuar në kualifikimet elektrike dhe hidraulike dhe makinerike.

Ata janë një ekip i afërt, i cili komunikon ngushtë me njëri-tjetrin dhe me arkitektët & inxhinjeret tanë, për të siguruar që rezultati përfundimtar të plotësojë kërkesat, dhe aktualizon ambiciet e projektit.

Enggroup kryen të gjitha llojet e ndërtimeve dhe renovimeve të objekteve të ndryshme ndërtimore siç janë: Objektet Arsimore, Objektet Afariste, Objektet Shendetesore, Objektet Sportive, Kulturore dhe Rekreative si dhe ato të Infrastruktures, projekte Urbanistike, Projekte të Koogjenerimeve të ngrohjeve qendrore etj.

Share post:

0