Shpërndaje

Mbikëqyrje

Objekti shumë banesorNartel EX-IN në Kalabri

Shikoni projektin

Objekti shumë banesor BS Group

Shikoni projektin

Spitali Regjional Ferizaj

Shikoni projektin

Qendra e Mjekësisë Familjare në Kaçanik – Fondation Caritas Luxembourg

Shikoni projektin

Poliklinika FSK

Shikoni projektin

Ambulanta Istog

Shikoni projektin

Ndërtimi i autoshkollës në Ferizaj -Investitor KFOR

Shikoni projektin

Ndërtimi i tereneve sportive në Prishtine – Investitor KFOR

Shikoni projektin

Objektet e rojës FSK

Shikoni projektin

BMO Prishtinë

Shikoni projektin
1 2 3

0